درباره ما

«تجارت آسیا» حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال گردانندگان خود در زمینه مطبوعات اقتصادی است. این مجله به صورت مکتوب هر ماه با مطالب و تحلیل هایی از بزرگ ترین و معتبر ترین چهره های اقتصادی کشور چاپ و توزیع می شود که علاوه بر توزیع نسخه کاغذی، بصورت آنلاین نیز در این سامانه منتشر می گردد. اخبار مرتبط با محتوای سایت بصورت لحظه ای در اختیار مخاطبان محترم قرار خواهد گرفت.
هدف اصلی ما توسعه فرهنگ کارآفرینی، مثبت اندیشی و ترویج دانش مهارت های فردی است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : حسین جمشیدی

موسس و سردبیر : علی جمشیدی