مشروح اخبار

استایلسیت به چه کسی می گویند ؟

استایلسیت به چه کسی می گویند ؟

استایلیست کسی است که‌ لباس های افراد مختلف را بر اساس مکان، سبک اجتماعی، نوع رفتار شخصی، ظاهر، اندام و... هماهنگ میکند و پوشش متناسب با موقعیت را به ا...

طراحی ساختمان مد و فشن

طراحی ساختمان مد و فشن

سبک طراحی ساختمان در واقع ویژگی هایی است که موجب زیبایی بیشتر ساختمان می گردد این زیبایی می تواند در کلاسیک یا مدرنیته تعریف شود در واقع جوامع با انتخ...

برنامه شکستهای طلایی

با حضور سادات اعلایی