مشروح اخبار

بیمه دی در مسیر تحولی شگرف

بیمه دی در مسیر تحولی شگرف

مدیرعامل شرکت بیمه دی امروز در نشست خبری با ارائه گزارشی از عملکرد مطلوب شرکت بیمه دی در سال های اخیر، شرکت بیمه دی را یکی از شرکت های پیشرو در طراحی...

استایلسیت به چه کسی می گویند ؟

استایلسیت به چه کسی می گویند ؟

استایلیست کسی است که‌ لباس های افراد مختلف را بر اساس مکان، سبک اجتماعی، نوع رفتار شخصی، ظاهر، اندام و... هماهنگ میکند و پوشش متناسب با موقعیت را به ا...

برنامه شکستهای طلایی

با حضور سادات اعلایی